KLİMATHERM TAŞYÜNÜMAXI ISI YALITIM LEVHASI

Klimatherm Taşyünümaxi Isı Yalıtım Levhası, TS EN 13162, TS EN 13500 ve ETAG004 standartlarına uygun olarak üretilen Klimatherm Taşyünümaxi, Mineral yan Ürünler için üretilmiş ısı yalıtım malzemesidir. 

  

ÖZELLİKLERİ

  • Mükemmel ısı yalıtım,
  • Su emmeye karşı yüksek direnç,
  • Binaların nefes almasını sağlayan su buharı geçirgenliği,
  • İç duvarlarda nem, rutubet oluşmasını ve boya dökülmelerini önleme.

 

Taşyünümaxi el broşürünü incelemek için tıklayınız

 

 

UYGULAMA ALANI

Dış cephe ısı yalıtım sistem bileşeni olup, Klimatherm Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı ile birlikte yüzeye yapıştırılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karakteristik Özellikler Kabul Kriteri Sınıf Değeri

TS EN 13162

İlgili Standartlar
Isıl Direnç, Rd  ≥ 1,00m2K/W Sınır değer TS EN 13162
Isı iletkenlik Değeri, ʎort. 0,036 ≤ ʎ10 ≤ 0,040W/m.K Sınır Değer TS EN 12667
Yüzeye Dik Çekme Dayanımı, t  ≥7,5 kPa TR 7,5 TS EN 1607
Boyutsal kararlılık, DS (T +) ≤ %1 DS(TH) TS EN 1604
Düzlük Toleransı , Sençok   Sınır Değer TS EN 825
Uzunluk Toleransı, l ±2 % Sınır Değer TS EN 822
Genişlik Toleransı, b ±1,5% Sınır Değer TS EN 822
Gönyeden Sapma Toleransı, Sb ±5mm/m Sınır Değer TS EN 824
Kalınlık Toleransı, dN +3/-1 mm T5 TS EN 823
Basma Dayanımı, CS (10/Y) ≥10 kPa CS(10/Y) 10 TS EN 826
Kısa Süreli Su Emme, WP < 1 kg/m2 Sınır değer TS EN 1609
Uzun Süreli Su Emme, WIP < 3 kg/m2 Sınır değer TS EN 12087
Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü, µ 1 Sınır değer TS EN 12086
Yangına Tepki Sınıfı A1 Sınır Değer TS EN 13501-1

 

YÜZEY HAZIRLIĞI

Isı yalıtım levhalarının uygulanacağı yüzey. Tuğla, beton, gazbeton vb. malzemeler veya sıvalı yüzeyler olabilir. yüzey; temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Isı yalıtımı yapılacak yüzeyde varsa önce su yalıtımı ile ilgili sorunlar giderilmelidir. Dış cephe ısı yalıtım sistemine başlamadan önce yapı yüzeyleri kontrol edilir. Kaçıklıklar ve düzgünsüzlükler kaba sıva ile düzeltilir. Cephedeki mevcut boya ya da kaplama incelenerek zayıf ya da kabarmış kısımlar kazınır. Eğer varsa sağlam olmayan yüzeylerde DYO Tamir Harçları ile tamirat yapılarak bu bölgeler tutunmaya daha elverişli hale getirilir. Uygulama yüzeyinde yosun, bakteri vb. kirlilikler mevcut ise uygun temizleyiciler ile bu bölgeler temizlenir. Yüzeyde herhangi bir sebepten ötürü tuz kusması söz konusu ise, tel fırça ile yüzeydeki tuz (beyazlanmalar) uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Subasman profilleri tercih edilen yalıtım levhasının kalınlığına göre yüzeye monte edilir. Subasman profilleri uygulamasından önce, binanın kot farklarının  control edilmesi gerekir. Yapının konumu da dikkate alınarak, subasman profilinin aynı kot seviyesinde başlatılmasına dikkat edilmelidir. Profilerin, ipinde ve terazisinde olmasına özen gösterilmeldir. Subasman profilleri montaji için yaklaşık 50 cm’lik aralıklarla darbe vidaları veya dübeller yardımıyla yüzeye monte edilir. Monte edilmeden önce, alt zemindeki düzensizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Bina yüzeylerinde ucuca eklenen yani birbirini takip eden subasman profilleri arasında 2-3 mm mesafe bırakılmalıdır. Birbiri üzerine binindirme şeklinde bir uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA

  • Uygulama yüzeyinin düzlüğüne göre öbekleme veya taraklı mala yöntemi ile yapıştırıcı, levhaya uygulanır ve levha yüzeye yapıştırılır.
  • Eğer uygulama yüzeyi mastarında değilse, ısı yalıtım levhasının kenarları boyunca çerçeve olacak şekilde yapıştırıcı harç sürüldükten sonra orta kısımlara tam boy levhalarda 3 adet, kesilmiş levhalarda ise levha boyutlarına göre uygun sayıda öbek halinde yapıştırıcı uygulanır.
  • Klimatherm ısı yalıtım sistem yapıştırıcısı, levha yüzeyinin en az %40’ına temas etmelidir.
  • Yüzey mastarında ise yalıtım levhasının yapıştırılacak yüzünü tamamen kaplayacak şekilde 10x10 mm taraklı mala ile Klimatherm Levha Yapıştırma Harcı levhaya sürülmelidir.

Sarfiyat Tablosu: 

Levha
En (m)

Levha
Boy (m)

Levha Kalınlık (m)

Hacim
(m³)

Paket Adet

1 Paket Alan
(m²)

0,6

1,2

0,02

0,173

12

8,64

0,6

1,2

0,025

0,144

8

5,76

0,6

1,2

0,03

0,173

8

5,76

0,6

1,2

0,04

0,173

6

4,32

0,6

1,2

0,05

0,144

4

2,88

0,6

1,2

0,06

0,173

4

2,88

0,6

1,2

0,07

0,151

3

2,16

0,6

1,2

0,08

0,173

3

2,16

0,6

1,2

0,1

0,216

3

2,16

0,6

1,2

0,12

0,173

2

1,44

0,6

1,2

0,15

0,216

2

1,44

 

Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Alet Temizliği:  Uygulama sonrası mala, karıştırıcı, kova su ile yıkanabilir.

 

DEPOLAMA

 

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, yağmurdan, direkt güneş ışığından, ısı ve kıvılcım kaynaklarından koruyarak saklayınız.

 

AMBALAJ

 

Ambalaj tipi: Polietilen poşet

Ambalaj ağırlığı: 50 mm kalınlığındaki Taşyünü Isı Yalıtım Levhası için 1 torba yaklaşık 22 gr.

Ambalaj baskılı / baskısız: “DYO Klimatherm Taşyünü Isı Yalıtım Sistemleri” baskılı

Ambalaj rengi: Şeffaf alt zemin üzerine loga kırmızı/ mavi

           

GÜVENLİK UYARISI

 

Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Solvent içeren maddelerle temas etmesi sakıncalıdır.

Yanıcı ve parlayıcı malzmelerden uzak tutulmalıdır.

Her türlü ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.