TS 825

Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak 29 Nisan 1998 tarihinde yayımlanan tavsiye niteliğindeki, TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı; 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı resmi gazetede yayımlanarak ve bu standardın paralelinde hazırlanan “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmenliği’nin “08 Mayıs 2000 tarih 24043 sayılı resmi gazetede yer alması ile 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu standart olarak yürürlüğe girmiştir.

TS 825’in esas ve yeter şartı, bir yapıda bir yıl içinde harcanan ısıtma enerjisinin standardın sınırladığı değerleri aşmamasıdır. Binaların aylık veya yıllık enerji ihtiyaç miktarlarının belirlenmesi için yapılan hesaplamaları ve formülleri kapsamaktadır. Miktarın bulunması için öncelikle binadaki dış duvar, pencere, tavan, taban/döşeme, dış ortamla temas eden döşeme alanı vb. alanlar hesaplanır. Daha sonra yapı elemanlarının ayrı ayrı ısı geçirgenlik katsayısı U (W/m2K) değerleri hesaplanır. Cephe duvarlar oluşturulurken kullanılan yapı malzemeleri üzerine uygulanacak tüm diğer yapı bileşenlerinin(dıştan ısı yalıtım sistemleri) ısı iletkenlik katsayısı. λ (W/mK): [(λ)’nın olabildiğince küçük olması (sıfıra yakın), ısıyı o kadar az geçirdiğini gösterir] hesaplanarak duvarların ısı geçirgenlik değeri olan U değeri elde edilmektedir.