KLİMATHERM-NEO ISI YALITIM LEVHASI

Klimatherm EPS Neo Isı Yalıtım Levhası : TS EN 13163 standardına göre üretilmiş olup CE işaretine sahip, TS EN 13499  ve ETAG004  sistem standartlarına uygun olarak TS 825'e göre ısıl iletkenlik ve levha kalın değerleri kapsamında  üretilen Grafit takviyeli, polistren esaslı ısı yalıtım levhasıdır.

  

ÖZELLİKLERİ

  • Düşük su buharı geçirgenlik katsayısı.
  • Su emmeye karşı yüksek dirence sahiptir.
  • Binaların nefes almasını sağlar.
  • Bölgesel olarak değişen U değerlerine uygun olarak yeterli levha kalınlığı sağlandığında, İç duvarlarda nem, rutubet oluşmasını ve boya dökülmelerini önler.
  • Yapılardaki mekanik yüklemelere dayanım sağlar.
  • Üretim sonrası ürünlerin dinlendirilmesi standarda uygun olarak gerçekleştirilir. Zamanla boyutsal kararsızlık oluşmaz, gönyeden sapma olmaz.

  

UYGULAMA ALANI

Dış cephe ısı yalıtım sistem bileşeni olup, Klimatherm Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı ile birlikte yüzeye yapıştırılmaktadır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

STANDART

ŞARTLAR

DEĞER

SINIF, SEVİYE VEYA SINIR DEĞER

Beyan Edilen Isıl Direnç

TS EN 12667

RD ≥1,00m²K/W

Sınır Değer

Yüzeye Dik Çekme Mukavemeti
         - Yapıştırıcı veya dübeller ile tespit edilen EPS levhalar

TS EN 1607

≥ 100 kPa

TR 100

Boyutsal Kararlılık

TS EN 1603

± 0,2 %

DS(N)2

Gönyeden Sapma Toleransı

TS EN 824

± 2 mm/m

S2

Düzlük Toleransı

TS EN 825

± 5 mm

P5

Uzunluk Toleransı

TS EN 822

± 2 mm

L2

Genişlik Toleransı

TS EN 822

± 2 mm

W2

Kalınlık Toleransı

TS EN 823

± 1 mm

T1

Uzun Süreli Daldırma ile Su Emme

TS EN 12087

≤ 0,5 kg/m²

WL(P)0,5

Basma Mukavemeti

TS EN 826

≥ 60 kPa

CS(10)60

Bükme Mukavemeti

TS EN 12089

≥ 100 kPa

BS100

Yangın Sınıfı

TS EN 13501-1

E

TS EN 13163 standardına uygundur.

 

YÜZEY HAZIRLIĞI

Isı yalıtım levhalarının uygulanacağı yüzey. Tuğla, beton, gazbeton vb. malzemeler veya sıvalı yüzeyler olabilir. yüzey; temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Isı yalıtımı yapılacak yüzeyde varsa önce su yalıtımı ile ilgili sorunlar giderilmelidir. Dış cephe ısı yalıtım sistemine başlamadan önce yapı yüzeyleri kontrol edilir. Kaçıklıklar ve düzgünsüzlükler kaba sıva ile düzeltilir. Cephedeki mevcut boya ya da kaplama incelenerek zayıf ya da kabarmış kısımlar kazınır. Eğer varsa sağlam olmayan yüzeylerde DYO Tamir Harçları ile tamirat yapılarak bu bölgeler tutunmaya daha elverişli hale getirilir. Uygulama yüzeyinde yosun, bakteri vb. kirlilikler mevcut ise uygun temizleyiciler ile bu bölgeler temizlenir. Yüzeyde herhangi bir sebepten ötürü tuz kusması söz konusu ise, tel fırça ile yüzeydeki tuz (beyazlanmalar) uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Subasman profilleri tercih edilen yalıtım levhasının kalınlığına göre yüzeye monte edilir. Subasman profilleri uygulamasından önce, binanın kot farklarının  control edilmesi gerekir. Yapının konumu da dikkate alınarak, subasman profilinin aynı kot seviyesinde başlatılmasına dikkat edilmelidir. Profilerin, ipinde ve terazisinde olmasına özen gösterilmeldir. Subasman profilleri montaji için yaklaşık 50 cm’lik aralıklarla darbe vidaları veya dübeller yardımıyla yüzeye monte edilir. Monte edilmeden önce, alt zemindeki düzensizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Bina yüzeylerinde ucuca eklenen yani birbirini takip eden  subasman profilleri arasında 2-3 mm mesafe bırakılmalıdır. Birbiri üzerine binindirme şeklinde bir uygulama yapılmamalıdır.

 

UYGULAMA

  • Uygulama yüzeyinin düzlüğüne göre öbekleme veya taraklı mala yöntemi ile yapıştırıcı, levhaya uygulanır ve levha yüzeye yapıştırılır.
  • Eğer uygulama yüzeyi mastarında değilse, ısı yalıtım levhasının kenarları boyunca çerçeve olacak şekilde yapıştırıcı harç sürüldükten sonra orta kısımlara tam boy levhalarda 3 adet, kesilmiş levhalarda ise levha boyutlarına göre uygun sayıda öbek halinde yapıştırıcı uygulanır.
  • Klimatherm ısı yalıtım sistem yapıştırıcısı, levha yüzeyinin en az %40’ına temas etmelidir.
  • Yüzey mastarında ise yalıtım levhasının yapıştırılacak yüzünü tamamen kaplayacak şekilde 10x10 mm taraklı mala ile Klimatherm Levha Yapıştırma Harcı levhaya sürülmelidir.

 

Sarfiyat Tablosu: 

Kalınlık (m)

Kalınlık (mm)

Paket Adet

Hacim                                            (m³)

1 Paket
Alan (m²)

0,01

10

50

0,25

25

0,02

20

25

0,25

12,5

0,03

30

16

0,24

8

0,04

40

12

0,24

6

0,05

50

10

0,25

5

0,06

60

8

0,24

4

0,07

70

7

0,245

3,5

0,08

80

6

0,24

3

0,09

90

5

0,225

2,5

0,1

100

5

0,25

2,5

Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Alet Temizliği:  Uygulama sonrası mala, karıştırıcı, kova su ile yıkanabilir.

 

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, yağmurdan, direkt güneş ışığından, ısı ve kıvılcım kaynaklarından koruyarak saklayınız.

 

AMBALAJ

Ambalaj tipi: polietilen poşet

Ambalaj ağırlığı: 50 mm kalınlığındaki EPS Levha için 1 torba yaklaşık 400 gr.

Ambalaj baskılı / baskısız: “DYO Klimatherm EPS Isı Yalıtım Sistemleri” baskılı

Ambalaj rengi: Karbonlu / Neo ürünler için: alt zemin gri, loga kırmızı/ mavi

Beyaz ürün için: alt zemin beyaz, loga kırmızı/ mavi

                    

GÜVENLİK UYARISI

Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Solvent içeren maddelerle temas etmesi sakıncalıdır.

Yanıcı ve parlayıcı malzmelerden uzak tutulmalıdır.

Her türlü ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.