ASTARLAR

TEKNOTEX - Dolgulu Astar

Teknotex Dolgulu Astar

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı,  dış cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ: Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarıya çıkmasını sağlar. Yapı içerisinde tuz oluşumunu önler. Üzerine uygulanacak boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller. Dolgulu olması nedeni ile örtücülüğe de etkisi vardır.

UYGULAMA ALAN : Beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

UYGULAMA  ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlığı:

Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir. Ancak yüzeydeki tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır. Uygulama için fırça, rulo veya püskürtme yöntemi kullanılabilir.

Astarlama:

Teknotex Dolgulu Astar hacimce %10–20 oranında inceltilerek beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde  son kat uygulamasından önce astar olarak tek kat halinde uygulanır. Son kat boya uygulaması 6 saatten önce yapılmamalıdır.

ASTARLANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 10-12 m2 alan astarlanır.

Üretilen Ambalajlar (Lt)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 

 

 

 2,5*

 7,5**

15***

*   2,5 L ile 25-30 m² alan boyanabilir.

** 7,5 L ile 75-90 m² alan boyanabilir.

***15 L ile 150-180 m² alan boyanabilir.


  

BRÜT BETON ASTARI 

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, 

alçı ve çimento esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini işlenebilirliğini arttırıcı astardır.                                         

ÖZELLİKLERİ: İç ve dış mekanlarda, düşey yüzeylerde ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere yapışmasını arttıran, bu sıvaların hızlı su kaybını önleyen, çalışma süresini ve işlenebilirliğini arttıran kolay uygulanabilen astardır.

UYGULAMA ALANI: Brüt beton duvar, kolon ve tavanlarda alçı ve çimento esaslı sıva uygulamasından önce uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulamadan önce aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalı ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.

Uygulama:

İstenilen kıvama göre %30-50 arası su ile inceltilerek 3-5 dakika karıştırılarak homojen ve topaksız bir karışım elde edildikten sonra posteki rulo ile önceden hazırlanmış yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında ürün belirli aralıklarla karıştırılmadır. Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 4-7 m2 alan astarlanır.

DEPOLAMA: Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda en en fazla 3 palet üstüste konarak depolanmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevk edilmelidir. Uzun süreli depolamalarda, paletler üst üste konulmamalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Açılmış ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Depolama alanları havalandırılmadır. Uygulama sırasında, uygun gözlük, koruyucu eldiven, maske ve iş elbisesi kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen tıbbi yardım alınmalıdır. Uygulama alanaına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na bakınız.

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4

1/2

1/1

GLN

ONL

BDN

 

 

 

 

 

12*

* 12 kg ile 48 – 84 m² yüzey astarlanır.