UYGULANACAK YÜZEYİN ÖZELLİKLERİ

• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve aderansı azaltacak yağ, kir ve pas gibi etkenlerden arındırılmış olmalıdır. Organik oluşum ve kirlerin uygun temizleyicilerle temizlenmesi gereklidir.
• Yapıştırma işleminin yapılacağı dolgu duvarın, doğru ve sağlam şekilde yapıldığı kontrol edilmelidir.
• Yüzeyde sıva uygulamaları mevcutsa, sıvanın aderansının sağlamlığı kontrol edilmelidir.
• Yüzeyde boya, astar, kalın harç atıkları vb. tabakalar zımparalanmalı ve yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
• Mevcut duvar yüzeyinde merkezden kaçıklıklar, beton kalıp hataları veya çatlaklar tamir harçları ile düzeltilmelidir.
• Isı yalıtım levhaları yapıştırılırken, yapıştırıcı kalınlığı 1 cm’yi geçmemelidir.
• Binanın su sızıntılarından korunması için, en alt seviyede su basman profilleri doğru şekilde uygulanmalı, kritik noktalar varsa gerekli görülen su yalıtım malzemeleri uygulanmalı ve özellikle en üst seviyede olmak üzere su sızdırmazlık bantları kullanılmalıdır.
• Kullanılacak ısı yalıtım levhaları kalınlıkları TS825’e göre belirlenmelidir.
• Subasman profilleri, toprak seviyesinden 20 cm yükseklikte olacak şekilde yatay olarak alt zemin yüzey özelliklerine göre dübeller ile tespit edilir. Dübeller 50 cm. aks aralıkları ile tespit edilir.
• Subasman profillerinin terazisinde ve gönyesinde yerleştirilmesi, sistemin düzgünlüğünde önemli rol oynamaktadır.
• Profillerin gönyelenmesi için takoz veya pabuçlar kullanılabilir.
• Duvar ile başlangıç profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıktaki gönye elemanları kullanılabilir.
• Köşe bağlantıları başlangıç profili köşe elemanları ile veya profilin köşeye uygun olarak kesilmesiyle oluşturulur.

Subasman profilinin yerleştirilmesi