BOYALAR

NANOTEX - Nanoteknolojik, Işıkla Kendini Temizleyen Dış Cephe Boyası

Nanotex

 

TANIM: Nanoteknoloji ile üretilmiş, su bazlı, akrilik reçine esaslı, dekoratif dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Fotokatalitik özelliği ile, içerdiği nano parçacıklar ve reçinenin gözenekli yapısı sayesinde zamanla yağmur suyu ve hava ile taşınarak yüzeyde tutunan organik kirleticiler güneş ışığı etkisiyle parçalanarak zararsız bileşikleri olan CO2, su, nitrat ve sülfat tuzlarına dönüşür. Yüzeyde oluşan tuzlar rüzgar veya yağmur suyu ile temizlenir.

Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Yüksek örtücülüğe sahiptir. Zararlı uçucu organik maddeler içermeyen özelliğinden dolayı sağlığa zararsız, Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir.

UYGULAMA ALANI: Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

 • Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Nanotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
 • Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
 • Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.

Boyama:

 • Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15  oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.
 • Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

 • Nanotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 9,0-10,5 m2, 1 kg ile 6-7 m2 alan boyanır.
 • Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak,  1 L ile 7,5-9,0 m2, 1 kg ile 5-6 m2 alan boyanır.

Üretilen Ambalajlar (Lt)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 

 

 

2.5*

7.5**

15***

 

*    2,5 L ile 11-13 m² yüzey boyanır.

**   7,5 L ile 34-39 m² yüzey boyanır.

***  15 L ile 67,5-79 m² yüzey boyanır.

 


 

DYOLASTEKS - Esnek Dış Cephe Kaplaması

 

Dyolasteks

TANIM: Saf akrilik esaslı dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Alkali,  tuz, ve kimyasal direnci yüksek, esnek, mat dış cephe kaplamasıdır. Yüksek molekül ağırlığı ve soft polimer olma özelliği ile uzun yıllar, her türlü hava koşullarında elastikliğini muhafaza eder. Yüksek su itme direncine sahip olduğundan uygulandığı yüzeyin her zaman kuru kalmasını sağlar. Uygulandığı yüzeylerde mükemmel bir yayılma, örtücülük, uygulama kolaylığı ve yapışma sağlar. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarı atılmasını sağlar.

UYGULAMA ALANI: Her cins ince sıva ile düzgün işlenmiş kaba sıva, beton, eternit, prefabrik yapı  elemanları  ve benzeri mineral bağlayıcılı yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulamadan önce yüzeyler her türlü yağ, toz, kir ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Gerektiğinde boyanmamış ham duvarlarda yüzey tamiratı ve dolgu için çimento esaslı yüzey düzeltme malzemeleri kullanılabilir. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma macun işlemi için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

 • Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeyler ile emici ve zayıf yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla yüzey gerek duyurulursaDyobinder ile doyurulmalıdır.
 • Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.
 • Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.

Boyama:

 • Dyolasteks uygulamasında ilk kat hacimce %20 oranında inceltilir. İkinci kat inceltilmeden kullanılır. Mercan rulo ile uygulama yapıldığında yüzeyde köpük oluşabilir, düzgün bir yüzey için dış cephe ve/veya iplik rulo ile uygulama yapılmalıdır. 

BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

 • İki katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 1-2 m², 1 L ile 1,5-2,5 m² alan boyanır.

 

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 

 

 

 

 

15*


*    15 L ile 22,5-37,5 m² yüzey boyanır.
 

 

TEKNOTEX - PTFE Katkılı Dış Cephe Boyası

Teknotex

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: PTFE katkısı sayesinde, yüksek kir ve su itme direncine sahip olup, yağmur suyu ile kendini temizler. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır. Mükemmel örtücülüğü sayesinde, fazla metraj yaparak, sarfiyat avantajı sağlar.

UYGULAMA ALANI: Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

 • Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
 • Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
 • Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.

Boyama:

 • Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında inceltilerek uygulanması önerilir.
 • Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. 

BOYANABİLEN ALAN:

 Yüzeye bağlı olarak;

 • Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 8,5-10 m², 1 kg ile 6-7 m² alan boyanabilir.
 • Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 7-8,5 m², 1 kg ile 5-6 m² alan boyanır. 

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 

 

 

2.5*

7.5**

15***

*    2,5 L ile 10,5-12,5 m² yüzey boyanır.

**   7,5 L ile 32-37,5 m² yüzey boyanır.

***  15 L ile 64-75 m² yüzey boyanır.

 


 

DİNAMİK DIŞ - Silikonlu Dış Cephe Boyası

Dinamik Dış

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direncine sahiptir. İçerdiği silikon sayesinde su itici özelliği ile suyu geçirmediği gibi, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır.Örtücülüğü yüksektir.

UYGULAMA ALANI: Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır. Ancak, elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

 • Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
 • Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
 • Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.

Boyama:

 •  Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15  oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında inceltilerek uygulanması önerilir.
 • Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

 

BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

 • Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 7-10 m2, 1 kg ile 5-7 m2 alan boyanır.
 • Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 8 m2, 1 kg ile en az 5 m2 alan boyanır.

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 

 

 

2,5*

7,5**

15***

 

*    2,5 L ile 8,5 -12,5 m² yüzey boyanır.

**   7,5 L ile 26 -37,5 m² yüzey boyanır.

***  15 L ile  52,5 - 75 m² yüzey boyanır.

 


 

DYOSİL - Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası

Dyosil

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direncine sahiptir. İçerdiği silikon sayesinde su itici özelliği ile suyu geçirmediği gibi, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır.Örtücülüğü yüksektir.

UYGULAMA ALANI: Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır. Ancak, elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

 • Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
 • Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
 • Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.

Boyama:

 •  Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15  oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında inceltilerek uygulanması önerilir.
 • Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

 

BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

 • Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 7-10 m2, 1 kg ile 5-7 m2 alan boyanır.
 • Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 7 m2, 1 kg ile en az 5 m2 alan boyanır.
 

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 

 

 

2,5*

 

15**

 

*    2,5 L ile 9 – 12,5 m² yüzey boyanır.

**  15 L ile 52,5 - 75 m² yüzey boyanır.

 

 

DYOTEX - Akrilik Dış Cephe Boyası

Dyotex

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, örtücülüğü, alkali ve kimyasal direnci yüksektir.

UYGULAMA ALANI: Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

 • Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
 • Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
 • Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.

Boyama:

 • Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında inceltilerek uygulanması önerilir.
 • Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

 • Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 7,5-10,5 m2, 1 kg ile 5-7 m2 alan boyanır.
 • Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 7,5 m2, 1 kg ile en az 5 m2 alan boyanır.

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 

 

 

2.5*

 

15**

*    2,5 L ile 9-13 m² yüzey boyanır.

**   15 L ile 56-79 m² yüzey boyanır.

 


 

AKROMAX - Saf Akrilik Dış Cephe Boyası

 

TANIM: %100 saf akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat görünümlü dış cephe boyasıdır.  

ÖZELLİKLERİ: İçerdiği özel saf akrilik bağlayıcı ile düşük kirlenme eğilimine, renk solmalarına karşı mükemmel dayanıma ve yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Zorlu iklim koşullarına dayanıklı, örtücülüğü, alkali ve kimyasal direnci yüksektir.

UYGULAMA ALANI: Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

 • Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
 • Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.“
 • Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.

Boyama:

 • Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %5-10 oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.
 • Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır

 

BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

 • Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 8-13 m², 1 kg ile 6-10 m² alan boyanabilir.
 • Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 8-11 m², 1 kg ile 6-8 m² alan boyanır.  

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 

 

 

2.5*

 

15**


*    2,5 L ile 10-16 m² yüzey boyanır.

**   15 L ile 60-100 m² yüzey boyanır.