ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Yürürlükteki, “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile yeni binalarda zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi'ni, eski binaların da 2017 yılına kadar alma zorunluluğu bulunmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının tüm binalarda zorunlu olması sebebiyle, binanın enerji performansı, gerek ev sahipleri, gerekse kiracılar için önemli bir kıstas olacaktır. Binaların daha üst enerji sınıfına taşınması binaların değerini arttıracak bir unsurdur. Bu da ısı yalıtımı yaptırmayı zorunlu hale getirmektedir. Klimatherm uygulaması yaptıran tüketiciler bu belgeyi almak için gerekli hizmeti, Dyo’dan alabileceklerdir.